Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in C:\inetpub\vhosts\antival.nl\httpdocs\templates\antivaltheme\html\modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in C:\inetpub\vhosts\antival.nl\httpdocs\templates\antivaltheme\html\modules.php on line 39

Risico inventariesaties & evaluaties

Dat aan het werken risico’s zijn verbonden, weet iedereen. En vanzelfsprekend probeert u alles te doen wat in uw macht ligt om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.
Maar wat zijn nu exact de risico’s en hoe groot zijn de risico’s waar u mee te maken krijgt?

Bij het zichtbaar maken van deze risico’s kan de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) u helpen. Een Risico Inventarisatie en Evaluatie omschrijft eigenlijk twee dingen; een lijst met risico’s binnen uw bedrijf of op de locatie en een Plan voor het oplossen c.q. beperken van de risico’s tot een acceptabel niveau.

De Risico Inventarisatie en Evaluatie bestaat uit een viertal stappen:

Stap 1: Inventarisatie: alle risico’s binnen het bedrijf/gebied worden in actielijst vermeld
Stap 2: Evaluatie: in de evaluatie worden de risico’s gesorteerd, het belangrijkste/grootste risico komt bovenaan.
Stap 3: Plan van Aanpak: in het plan van aanpak wordt vastgelegd wie, wat en wanneer gaat uitvoeren.
Stap 4: Actueel houden: de RI&E is een levend document en zal continue aangepast en aangevuld moeten worden.

De Risico Inventarisatie en Evaluatie kunt u laten opstellen voor uw bedrijf in algemeenheid; overigens is een dergelijke Risico Inventarisatie en Evaluatie wettelijk verplicht voor vrijwel alle bedrijven met personeel. Daarnaast kunt u ook een Risico Inventarisatie en Evaluatie opstellen voor een specifiek hoog risicovol gebied. Een dergelijk gebied is bijvoorbeeld een dak van een gebouw.
In een specifieke Risico Inventarisatie en Evaluatie worden alleen de risico’s vermeld die van toepassing zijn op dit specifieke gebied.

Hoewel het opstellen van een zogenaamde Dak Risico Inventarisatie en Evaluatie (DRI&E) nog niet verplicht is, ligt het voor de hand dat een gebouweigenaar een dergelijk document laat opstellen. Immers wanneer een dak niet veilig te betreden is, kan bij een ongeval (of bij controle) de gebouweigenaar aansprakelijk worden gesteld. Door het opstellen van een Dak Risico Inventarisatie- en Evaluatie (DRI&E), weet u precies met welke risico’s u te maken krijgt en welke risico’s u zult moeten beheersen.

Naar aanleiding van deze aanbevelingen, kunnen wij u maatwerk leveren om de risico’s te beperken u kunt hierbij denken aan permanente veiligheidsvoorzieningen zoals leuningen en dakankers maar ook aan de verplichte Persoonelijke Beschermings Middelen (PBM’s) zoals een harnas, bandvaldempers, lijnen etc.

Vanzelfsprekend voeren wij een dergelijke Risico Inventarisatie en Evaluatie niet zelf uit. Maar wij laten een dergelijk document voor u opstellen door een veiligheidskundige.
De veiligheidskundige wordt door de wet erkend als daartoe bevoegd persoon.

Of het nu gaat om een Risico Inventarisatie en Evaluatie voor uw hele bedrijf of om een specifieke Risico Inventarisatie en Evaluatie wij zijn u hiermee graag van dienst.